Fundaţia Csíki 

          RO  |  HU   |  EN   

 


          

Prezentare | Membrii | Activităţi

SUMUS- Reţeaua Internaţională  a Tinerilor Toleranţi

Prezentare

Reţeaua a luat fiinţă pe o cale spontană din decizia a trei organizaţii de a pune în practică un program comun de educarea drepturilor omului paralel în ţările cu probleme similare. Un program de acest gen a fost pus în practică în anul 2003 în trei tări (Ungaria, România, Serbia- şi Montenegro) şi a avut succes dovedit. În acest timp strategia de educare s-a dezvoltat cu elemente specifice care trebuiau unificate. A venit timpul pentru parteneri să analize şi să valorifice rezultatele lor şi să construiască un plan strategic de dezvoltare comună pe baza căruia pot munci în viitor. Cu ocazia unui seminar la Budapesta s-au întâlnit cele patru parteneri, traineri, reprezentanţi tineri al grupului nostru ţintă şi alte doi organizaţii dornici de a alătura reţelei, dar au venit şi finanţatorii programului. Pe durata seminarului cu ajutorul workshopurilor şi cursurilor scurte am reuşit să evaluăm programele din ţările diferite, am reuşit să unificăm priorităţiile şi planurile de a continua programul şi în viitor. Reuşita seminarului a constat şi din faptul că nu doar am planificat continuarea pogramului în viitor, dar planul nostru de muncă s-a dezvoltat cu două activităţi: deschiderea unui birou pentru protecţia drepturilor minorităţii în ţările interesate, iar tinerii au propus organizarea anuală a unei tabere internaţionale. Cele două organizaţii invitate au fost deschise pentru cooperare şi mulţumită lor reţeaua noastră se poate dezvolta şi pe plan geografic. Reprezentanţii finanţatorilor programului au valorificat programul şi ne-au ajutat în planificarea menţinerii reţelei.

Topul Paginii

Membrii

 1. Organizaţia Martin Luther King, Ungaria, 1082 Budapesta, Strada Üllői Nr. 46/ II/ 17, Telefon/Fax: +36 1 303 8145, E-mail: m.l.k.e@axelero.hu, Persoană de contact: Csíki Emese

 2. Open Prospects, Serbia- şi Montenegro, 24000 Subotica, Strada Limska Nr. 12, Telefon/Fax: +38124557001, +381642470888, E-mail: verona@EUnet.yu, Persoană de contact: Molnár Verona

 3. GORDIUSZ, Ucraina, 88000 Ungvár, Strada Bercsényi Nr. 84, Telefon/Fax: +380509256869, E-mail: Dr_kaso@yahoo.com, Persoană de contact: Kaszó Róbert

 4. Organizaţia  LIFE, Slovenia, 9220 Lendava- Lendva, Mlinska ulica 3, Telefon/Fax: +386 2577 2726, E-mail: venczel.endre@metszes.hu, Persoană de contact: Venczel Endre

 5. Reţeaua Studenţilor, Slovacia, 81103 Bratiszlava, Strada Klariska Nr. 7, Telefon/Fax: +421904323850, E-mail: tripartitum@yahoo.com, Persoană de contact: Hódosy Szabolcs 

 6. Fundaţia Csíki, România, 530210 Miercurea Ciuc, Strada Petőfi Sándor Nr. 5, Telefon/Fax: +40 266 314 377, office@csikifoundation.org, Persoană de contact: Bálint Emese- Éva

Licee cu care am cooperat pe durata programului:

 • Liceul Bolyai János, Ócsa, Ungaria

 • Liceul Eötvös József, Tata, Ungaria

 • Liceul Bolyai János,  Zenta, Serbia- şi Montenegro

 • Liceul Economic, Becse, Serbia- şi Montenegro

 • Liceul Svetozar Markovic, Suborica, Serbia- şi Montenegro

 • Liceul Svetozar Markovic, Novi Sad, Serbia- şi Montenegro

 • Grupul Şcolar Baróti Szabó Dávid, Baraolt, România

 • Liceul Tivai Nagy Imre, Sânmartin Ciuc, România

 • Liceul Zeyk Domokos, Cristurul Secuiesc, România

Topul Paginii

Activităţi

Programe de educarea drepturilor omului:

Programul Fundaţiei Csíki în Miercurea Ciuc a fost realizat din două părţi consecutive. În parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării am organizat un prograp pe nivel naţional pentru elevi din liceele cu un program de educare în limba unui minorităţi: elevi maghiari, români, romi, sacsoni, sârbi, turci, slovaci şi ruşi. Programul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2001 – Componenţa Educaţie Civică.

Grupul tinţă a fost alcătuită de 48 elevi de diferite naţionalităţi între 15-20 de ani şi 24 de profesori din 12 diferite licce din oraşele: Târgu-Mureş, Bucureşti, Sighetu-Marmaţiei, Medgidia, Timişoara, Nădlac, Braşov, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Iaşi, Oradea, Craiova.  Grupul nostru ţintă indirectă: 6.000 de elevi, 120 de profesori, 60.000 cetăţeni.

Scopul proiectului constă în promovarea educaţiei civice a elevilor de liceu de diferite naţionalităţi la nivel naţional, prin sprijinirea iniţiativelor lor de a organiza activităţi de acumulare şi diseminare a cunoştinţelor civice în cadrul liceelor în care învaţă; activităţi, prin care liceele se vor concura între ele. Am organizat o serie de cursuri de pregătire pentru elevi pe temele: drepturile omului, legătura între drept şi responsabilitate, responsabilitatea comună pentru eliminarea excluderii sociale, a marginalizării, a intoleranţei şi violenţei, importanţa diversităţii şi interculturalităţii, toleranţa interetnică şi religioasă, etica în societate, campanii împotriva discriminării rasiale, ocrotirea mediului înconjurător şi dezvoltarea democraţiei.

Cursurile au fost urmate de diferite activităţi extracurriculare legate de evenimente internationale, evenimente care au fost organizate de către participanţi pe baza informaţiilor acumulate pe durata cursurilor (Ziua Internationala pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, Ziaua Romilor, Ziua Drepturilor Femeilor, Ziua Refugiatilor, Ziua Pamântului si Ziua Independentei si Drepturilor Omului). În cadrul acestor programe au fost organizate de către elevi diferite activităţi, cum sunt: dezbateri între tineri şi specialişti, competiţii şi concursuri, simpozioane, spectacole şi expoziţii, activităţi de sport şi cultură legate de tema programului, jocuri şi simularea diferitelor situaţii, planificarea consiliilor elevilor şi organizarea alegerilor, planificarea şi realizarea unor emisiuni de radio în liceu, editarea unui ziar sau crearea unei pagini de web a elevilor dintr-un liceu, diferite programe de binefacere şi ajutorare a comunităţilor, a copiilor marginalizate care trăiesc în condiţii dezavantajoase şamd.

În continuare am organizat un program local de educare: "Competiţia Tinerilor pentru Drepturile Omului" între 15 Iunie 2004- 31 Decembrie 2004, program al cărui grup ţintă au fost elevi din liceele: Liceul "Tivai Nagy Imre", Sânmartin, Grupul Şcolar " Baróti Szabó Dávid", Baraolt, Grupul Şcolar " Zeyk Domokos", Cristuru Secuiesc. Cursul standard a fost organizat în Miercurea Ciuc care este organizat consecutiv doi ani în urmă pentru elevi aparţinând unui grup minoritar. După cursuri elevii au organizat programe în liceele lor cu un mare succes. Reuşita programului reiese şi din faptul că în două licee programul a fost organizat în fiecare an din 2003 cu tot mai mare succes şi  elevii pun tot mai mult suflet în ea.

Topul paginii

Programul "Transmite înţelegerea" realizată de Organizaţia Martin Luther King a fost finanţată de Consiliul Europei şi Uniunea Europeană- programul Phare Acces 2002. La Budapesta, la Centrul European a Tineretului şi cu sprijinul Serviciului Informativ Mobilitas au fost organizate activităţi similare programelor de peste hotare. Au avut loc nu doar cursuri, dar şi o expoziţie de drepturile omului unde au fost expuse materialele elevilor. Expoziţia a fost deschisă la data de 10 Decembrie, cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului.

După cursuri elevii au organizat activităţi de informare şi de atragerea atenţiei în Budapesta şi în celelalte părţi ale ţării. Într-un oraş, în Ócsa, Liceul Bolyai János a organizat Ziua Toleranţei şi a Drepturilor Omului de două ori, un eveniment la care a participat întreaga comunitate a liceului, dar şi tot mai mulţi profesori. La aceste evenimente elevii invit  tot mai mulţi repzezentanţi ca lectori ai sectorului non-profit.

În anul 2004 Mişcarea Umanistă: Războaie şi pacea”, Organizaţia HARKE (Organizaţia pentru reabilitarea surzilor): „Fii mai atent!” , Fundaţia Váltó-sáv: “Vină şi pedeapsă”, Tineri Verzi: „Lumea poate fi diferită!” (ecologie umană), Prohászka Csaba: „Sportivi în scaune cu rotiile”, Mányik Richárd: “Câinele meu mă ajută, Demeter Ábel: “Locuiesc oameni şi pe periferie - ce fel de ajutor poate oferi un muncitor social?”, Fundaţia de Educarea Sexului: „Este încă un tabu?” (diferite curente sexuale), Organizaţia Fauna: Noi şi animalele”, NANE (Femei pentru femei împotriva violenţei): "Genul slab?”, "Rasism ungar…” – cum văd asta studenţii rromi, Királyhidi Dóra:  „Surdo-muţii- cine sunt ei?”, Grupul Adepţilor Krsna: Ce spune Krsna?”, DIA (organizaţie de protecţia drepturilor elevilor): „Şcoală democratică, drepturi pentru elevi în prezent”,  „Maghiari în minoritate" – discuţie cu maghiari din Transilvania, Serbia- şi Montenegro, Ucraina, Serviciul de Ajutarea Familiei "Cine în ce poate ajuta?”. 

Pe lângă cursurile opţionale elevii au putut lua parte şi în alte activităţi: "Perete vorbitoare"- Hai să vorbim ce punem pe perete!, Nu doar vorbeşte- Fă ceva pentru...- Jocuri de drepturile omului, proiectarea unor filme (Omul  de ploaie, Radioul, Şoricei şi oamenii, Jurnalul unui baschetbalist), activităţi de sport: paraolimpie, jocuri de construirea colectivităţii: "Ţesutul unui covor de visuri împreună"          

Motoul zilei: "O lume colorată, o societate colorată". Elevii spun că diversitatea este o valoare care trebuie protejată şi recunoscută. Toleranţa nu înseamnă doar răbdare, iubire creştinească sau indiferenţă pentru diversitatea oamenilor din jur, dar interesul pentru cunoaştere, înţelegere, pentru realizarea unui dialog. Despre asta a fost vorba în cadrul cursurilor, jocurilor, filmelor.

Organizatorul programelor din Serbia şi Montenegro a fost organizaţia Open Prospects cu sediul la Subotica. La anunţul lor s-au prezentat elevi din următoarele licee:

1.      Liceul Svetozar Markovic, Subotica

2.      Liceul Bolyai János, Senta

3.      Liceul Svetozar Markovic, Novisad 

4.      Liceul Econimic, Becse

Liceul din Subotica a venit cu două grupuri de elevi.Conform programului câte 4 elevi din liceele participante au fost prezenţi la un curs comun timp de două zile. Accentul a fost pus pe munca bazată pe temele worshopurilor, unde elevi au putut participa activi, au primit informaţii interesante despre educarea drepturilor omului, dar scopul cel mai important a fost să impulsionăm activitatea elevilor pentru a fi mai receptivi la nedreptăţile, cazurile discriminative din jurul lor şi oferindu-le informaţii despre procedura relevantă la cazurile de mai sus, ei pot interveni în felul lor.

Dorinţa de a ajuta, asumarea conştientă a rolului în societate pentru stoparea nedreptăţilor -lucru de care tinerii de astăzi sunt interesaţi oricum-  este un nou aspect al activităţilor tinerilor care duce la o schimbare de calitate în viitor.

Înaintea cursurilor elevii au primit sarcini de a face cunoştinţă cu documentele internaţionale despre drepturile omului: convenţiile, etc.. Prima întâlnire a vaut loc între 3-4 Noiembrie, 2004.

Workshopurile au fost conduse de către Molnár Verona şi Lukács Aurélia pe baza manualului Compass. Educarea a atras atenţia elevilor în aşa fel încţt cursurile au trebiut să continue la o dată mai târzie, între 27-28 Noiembrie. Rezultatul cursurilor de două zile a fost nu numai că elevii au fost şi mai interesaţi de promovarea drepturioor omului, dar au organizat evenimentele de Ziua Toleranţei şi cu  mai multă creativitate. Expoziţia de Ziua Toleranţei a fost organizată în fiecare liceu individual împreună cu celelalte activităţi. În fiecare oraş s-a deschis câte o expoziţie unde evenimentele au fost ilustrate cu forografii, afişe. Activităţiile au fost valoroficate de către un juriu cu trei membrii. După părerea lor grupul cel mai bun s-a dovedit a fi cel care a prezentat activităţile lor într-un mod mai deosebit, punând mai mult suflet în ea. Acest grup a fost cel din Novi- Sad, pentru munca lor ei au primit cărţi interesante.

Topul Paginii

Seminar Internaţional de Crearea Reţelei la Budapesta:

După cum aţi citit şi din Prezentare, în decembrie a anului 2004 a avut loc un seminar internaţional la Budapesta, al cărui scop a fost crearea Reţelei SUMUS, unificarea strategiei de educarea drepturilor omului şi dorinţa noilor parteneri de a ne alătura.

Primul Colegiu Internaţional de Vară a Reţelei SUMUS în Transilvania:

Rezultatul seminarului de la Budapesta a fost ca un grup de elevii -care au avut ca sarcină definirea strategiei pentru menţinerea contactului dintre participanţi- au decis că este nevoie de o întâlnire regulată, anuală pentru a putea continua munca cu succes în viitor. Ei au venit cu planul de a organiza o tabără de vară unde participanţii vor fi tineri activişti interesaţi şi activi în promovarea drepturilor omului, tineri care pe parcursul anului au organizat evenimente de acest gen, astfel scopul programului va fi diseminarea experienţelor. Colegiul de vară în primul an va fi organizată de către Fundaţia Csíki care are experienţă în organizarea programelor similare. ( proiectul „Look where I live...” în anul 2002)

Despre detaliile Colegiului de Vară SUMUS puteţi citi sub meniul Noutăţi.

Topul Paginii