Csíki Alapítvány

          RO  |  HU   |  EN   

 


          

Bemutatkozás | Tagok | Tevékenységek

SUMUS- Toleráns Ifjak Nemzetközi Hálózata

Bemutatkozás

A hálózat spontán módon jött létre, egy 2002-ben megtervezett ifjúsági programot együtt lebonyolító három szervezet azon döntse alapján, hogy egyazon emberi jogi oktatási programot érdemes lenne gyakorlatba helyezni több olyan országban is, ahol az igények és a problémák hasonlóak. A programot  2003-ban három országban helyeztük gyakorlatba és nagyon sikeresnek bizonyult. Az együttműködésnek köszönhetően pedig nagyobb számú célcsoporthoz jutott el az információ és az összetartozás pedig morális támogatást nyújtott a tagoknak. 2004-ben újabb szervezet társul a hálózathoz és közösen folytattuk a programot. Ekkora már a közös oktatási módszerünknek kialakultak olyan sajátos elemei, amelyeket egységesíteni kellett, valamint eljött az idő, hogy a tagok elemezzék, értékeljék eredményeiket és együtt alakítsanak egy közös stratégiai fejlesztési tervet, amely alapján tovább tudnak dolgozni a jövőben. Egy szeminárium keretén belül Budapesten találkoztak a négy szervezet képviselő, képzői, a fiatal célcsoportunk néhány tagja, valamint meghívtunk másik két ország és szervezet képviselőit és néhány támogató szervezetet is. A szeminárium alatt műhelymunkák és rövid előadások folyamán sikerült felértékelni a különböző országokban lebonyolódott programokat, egyezetni az érdekeket és az elképzeléseket a program folytatására. A szeminárium sikere abban állt, hogy a közös programunknak nemcsak folyatatását terveztük meg, de a munkatervünk ki is bővült másik két új tevékenységgel: a kisebbségi jogvédő irodák nyitása és az ifjúság javaslatára évi egy közös nemzetközi tábor szervezése a program célcsoportjának. A meghívott két szervezet nyitott volt az együttműködésre, így a hálózat földrajzilag is bővülhet a jövőben. A részt vevő támogatók pedig értékelték eredményeinket és segítettek abban, hogy miként tervezzük meg a hálózatunk fenntarthatóságát.

A lap tetejére

Tagok

 1. Martin Luther King Egyesület, Magyarország, 1082 Budapest, Üllői út 46/ II/ 17, Telefon/Fax: +36 1 303 8145, E-mail: m.l.k.e@axelero.hu, Kapcsolattartó személy: Csíki Emese

 2. Nyitott Távlatok, Szerbia- és Montenegró, 24000 Szabadka, Limska utca 12, Telefon/Fax: +38124557001, +381642470888, E-mail: verona@EUnet.yu, Kapcsolattartó személy: Molnár Verona

 3. Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Gordiusz, Ukrajna, 88000 Ungvár, Bercsényi út 84, Telefon/Fax: +380509256869, E-mail: Dr_kaso@yahoo.com, Kapcsolattartó személy: Kaszó Róbert

 4. Lendvai Ifjak Egyesülete LIFE, Szlovénia, 9220 Lendava- Lendva, Mlinska ulica 3, Telefon/Fax: +386 2577 2726, E-mail: venczel.endre@metszes.hu, Kapcsolattartó személy: Venczel Endre

 5. Diákhálózat, Szlovákia, 81103 Pozsony, Klariska 7, Telefon/Fax: +421904323850, E-mail: tripartitum@yahoo.com, Kapcsolattartó személy: Hódosy Szabolcs 

 6. Csíki Alapítvány, Románia, 530210 Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 5, Telefon/Fax: +40 266 314 377, office@csikifoundation.org, Kapcsolattartó személy neve: Bálint Emese- Éva

Partnerszervezeteinkkel együttműködő középiskolák:

 • Bolyai János Középiskola, Ócsa, Magyarország

 • Eötvös József Gimnázium, Tata, Magyarország

 • Bolyai János Gimnázium, Zenta, Szerbia- és Montenegró

 • Gazdasági Gimnázium, Becse, Szerbia- és Montenegró

 • Svetozar Markovic Gimnázium, Szabadka, Szerbia- és Montenegró

 • Svetozar Markovic Gimnázium, Újvidék, Szerbia- és Montenegró

 • Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót, Románia

 • Tivai Nagy Imre Gimnázium, Csíkszentmárton, Románia

 • Zeyk Domokos Gimnázium, Székelykeresztúr, Románia

A lap tetejére

Tevékenységek

Emberi jogi oktatási programok:

A Csíki Alapítvány Csíkszeredában 2004-ben a programot két nagyobb terv alapján valósította meg: a Román Oktatási és Kutatási Minisztériummal partnerségben megszerveztünk egy, az egész országra kiterjedő oktatási programot a magyar, román, roma, szász, szerb, török, szlovák és ruszin fiatalok részére, akik kisebbségek nyelvén tanító gimnázium diákjai. A program támogatója az EURÓPAI UNIÓ Phare programjának az Állampolgári Ismeretek Oktatása programja.

A program közvetlen célcsoportja 48, 15-20 év közötti különböző nemzetiségű diák (4 diák/iskola) és 24 tanár (2 tanár/iskola) az  ország 12 iskolájából (Marosvásárhely, Bukarest, Máramarossziget, Medgidia, Temesvár, Nagylak (Nădlac), Brassó, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Jászváros és Craiova)  Közvetett célcsoportok: 6.000 tanuló (500 tanuló/iskola) , 120 tanár (kb. 10 tanár/iskola) és 60.000 lakos (fiatalok és a szüleik).

A program célja országos szinten népszerűsíteni az állampolgári ismeretek oktatását, egy új és a diákok körében nagy népszerűségnek örvendő módszerrel. A diákok számára képzéseket szervezünk a következő témákban: emberi jogok, az emberi jogok és felelősségek közötti kapcsolat, közösségi felelősségtudat a társadalmi marginalizáció, kirekesztés, faji megkülönböztetés, az intolerancia és az erőszak eltörléséért, a másság és az interkulturalitás fontossága, etnikumközi és vallásos tolerancia, etika a társadalomban, környezetvédelem és a demokratikus iskolarendszer fejlesztése.  

A képzések után támogattuk a diákok kreatív ötletéből fakadó iskolai rendezések megszervezését, amelynek célja az elsajátított és az általuk összegyűjtött ismeretek továbbítása iskolatársaiknak és a közösség körében. A versenyszerű rendezvények egy-egy nemzetközi eseményekhez kapcsolódnak (Nemzetközi Nap A Faji Megkülönböztetés Eltörléséért, a Romák Napja, A Nők Jogainak Napja, A Menekültek Napja, A Föld Napja és az Emberi Jogok Nemzetközi Napja). A rendezvények keretén belül a következő tevékenységeket szerveződnek: vitafórumok a tanulók, tanárok és szakértők között, előadások és kiállítások, különböző versenyek, a témához kapcsolódó sport-és kulturális rendezvények, játékok, különböző helyzet-szimulációk, diáktanácsok működésének a megtervezése és választások megszervezése, rádióműsorok megtervezése és megvalósítása, kiadványok szerkesztése (iskolaújság, weboldal), különböző segélyezési akció megszervezése a rászorulók és a hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére.

2004 második felében még egy helyi jelegű oktatási programot szerveztünk:  „Erdélyi Gimnáziumok versenye az emberi jogok népszerűsítéséért” projekt, amelynek célcsoportja csíkszentmártoni, székelykeresztúri és baróti magyar kisebbségi diákok. Csíkszeredában szerveződött meg az a standard képzés, amely már a második éve folyik, kimondottan kisebbségi sorban élő fiatalok számára kifejlesztve. A képzések után a diákok nagysikerű Tolerancia napokat szerveztek a gimnáziumukban. A program sikerét az is jelzi, hogy immár két gimnáziumban második éve szervezik meg a Tolerancia napokat, egyre nagyobb sikerrel és egyre nagyobb lelkesedéssel.

A lap tetejére

A Martin Luther King Egyesület „Add át a megértést” elnevezésű programját 2003-ban az Európai Tanács majd 2004-ben az Európai Unió Phare Access 2002 programja támogatta. A határon túli szervezetek programjaival megegyező emberi jogi képzések szerveződtek Budapesten az Európai Ifjúsági Központban a Mobilitás Információs Szolgálat nyújtotta segítséggel. Itt nem csak képzéseket szervezett a szervezet, hanem egy emberi jogi kiállítást is, ahol kiállította a diákok által előállított összes anyagot December 10-én, az Emberi Jogok Nemzetközi Napjának megünnepeléseként. A képzések után a diákok Budapesten és Magyarország szerte szerveztek figyelemfelkeltő és tájékoztató jelegű rendezvényeket. Ócsán, a  Bolyai János Gimnázium már második éve szervez Tolerancia napot és Emberi Jogi Napot, amelyben a gimnázium összes diáksága, de egyre több tanár és a vezetőség is részt vesz. Ezeken a rendezvényeken a diákok évről évre több civil szervezetet hív meg előadóként. 2004-ben a Humanista Mozgalom  Háborúk és a béke”, a HARKE (Siketek és Hallássérültek Rehabilitációjáért Egyesület) „Figyelj oda jobban!” ,a Váltó-sáv Alapítvány “Bűn és bűnhődés”, Zöld Fiatalok „Lehet más a világ!” (humánökológia), Prohászka Csaba  „Sportolók kerekesszékben” , Mányik Richárd “ Segít a kutyám” , Demeter Ábel “A periférián is emberek élnek – mit tehet a szociális munkás?” , Szex Edukációs Alapítvány „Még mindig tabu” (Különböző szexuális irányultságok), Fauna Egyesület  “Mi és az állatok”, NANE (Nők a nőkért az erőszak ellen) "A gyengébbik nem?”, "Rasszizmus magyar módra…” – ahogyan ezt roma származású egyetemisták látják, Királyhidi Dóra  Siketvakok – Kik ők?”, Krsna-tudatú Hívők Közössége  Mit mond Krsna?”, DIA (diákjogvédő szervezet) „Demokratikus iskola, élő diákjogok”,  „Magyarok kisebbségben” – beszélgetés délvidéki, erdélyi, kárpátaljai magyarokkal, Családsegítő Szolgálat "Ki miben segíthet?”. A szabadon választható előadások mellett  a diákok más tevékenységekben is aktív szerepet vállalhattak:  Beszélő fal – Vitassuk meg, mi került a falra!,  Ne csak beszélj róla, tegyél érte! - Emberi jogi játékok, filmvetítések (Esőember, Rádió, Egerek és emberek, Egy kosaras naplója), sporttevékenységek (paraolimpika: ülőröplabda, csörgőlabda,  csapatversenyek), közösségi szellemet építő játék "Álomszőnyeg szövése együtt”.                    

A nap mottója “Sokszínű világ, sokszínű társadalom”. A diákok vallják, hogy a sokszínűség érték, melyet megismerni és védeni kell. A tolerancia nem türelem, nem keresztényi szeretet, vagy közömbösség embertársaink sokfélesége iránt, hanem a megismerésre, megértésre való nyitottság, a párbeszédre való készség, a másik emberi méltóságának elismerése és tisztelete. Erről szóltak az előadások, beszélgetések, interaktív játékok, filmek.

A délvidéki program szervezője a Nyitott Távlatok civil szervezet volt, székhelye Szabadka. A nyilvános, médiákban meghirdetett pályázat ill. jelentkezésre ösztökélő felhívás után öt iskola diákjai jelentkeztek az emberi jogi  képzésre:

1.      Svetozar Markovic Gimnázium, Szabadka

2.      Bolyai János tehetséggondozó Gimnázium, Zenta

3.      Svetozar Markovic Gimnázium, Újvidék

4.      Közgazdasági Középiskola, Becse

A szabadkai Gimnázium két csopottal jelent meg.  A program szerint a középiskolák 4-4 diákja egy közös, két napig tartó egész napos közös képzésen vehettek részt.  A hangsúly a  műhelymunka témáiként kiválasztott munkán volt, amelyben a diákok  aktívan részt vettek és megismerkedtek sok érdekes téma emberjogi vonatkozásával, azonban a legfontosabb cél az volt, hogy ez a tanulás a diákokat aktivitásra serkentse, hogy fogékonyakká  váljanak a környezetükben  megjelenő  igazságtalanságokra és jogtiprási esetekre, és kellő tudással megpróbálják a felnőttek, média ill. környezet figyelmét felhívni a visszásságokra.  A segíteni akarás, a tudatos szerepvállalás a társadalmi igazságtalanságok kiküszöbölésére, amire a  fiatalok egyébként is fogékonyak, de a kellő szakmai hozzáértés és bátorság hiányában eddig csendes szemlélői voltak, egy új aspektusa a fiatalok tevékenységének és  hosszú távon minőségi váltózásokhoz vezet.  

 Az oktatást megelőzően a diákok kis csoportokban  tájékozódtak, feladatokat kaptak, mint pl. az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jogi dokumentumokkal való megismerkedés, a toleranciával és emberi jogokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása stb. Az első találkozásra 2004. nov. 3-4-én került sor

A műhelymunkákat Molnár Verona és Lukács Aurélia vezették, a Kompasz kézikönyvből ajánlott műhelyek alapján. Az oktatás oly annyira felkeltette a hallgatók érdekelődését, hogy megbeszélték a folytatást, mégpedig nov. 27-28-ára. A két napos műhelyezés eredménye többek között nemcsak az, hogy a diákok teljes odaadással vetették bele magukat a tanulásba, hanem az is, hogy  rendkívüli kreativitással álltak hozzá a nov. 16-ai Tolerancia napi kiállítás tervezéséhez és szervezéséhez is. A Tolerancia napi kiállítást minden csapat a saját iskolájában rendezte meg a kísérő akciókkal  együtt. Minden városban, egy-egy kiállítás nyílt, mindenhol fotókkal illusztrált toleranciával kapcsolatos anyagot állítottak ki. Kísérő rendezvényként szórólapokat készítettek, „siratófal” jellegű kommunikációs felületekkel várták a diákok véleményét a toleranciáról, előadásokat tartottak, osztályon belül is bemutatókat szerveztek, tanárokkal, igazgatókkal beszélgettek a tolerancia témájáról és az emberi jogok védelmének fontosságáról.  A diákok tevékenységét egy három tagból álló zsűri osztályozta.. A legeredményesebb csapat az lett, amely a leggazdagabb anyaggal mutatta be a toleranciát és a legsikeresebben tudta a tolerancia témát bemutatni  és szemlélteti, a legvonzóbb volt a diákok számára, a legkreatívabban tudott a diákokkal kommunikálni. Ez az újvidéki csapat volt, eredményes munkájukért könyvjutalomban részesültek. 

A lap tetejére

Hálózatépítő Nemzetközi Szeminárium Budapesten:

Amint már a Bemutatkozás-ban olvashatták, 2004. decemberében sor került egy Nemzetközi szemináriumra Budapesten, amely célja a SUMUS hálózat létrehozása, stratégia- egységesítés és új partnerek csatlakozási szándékának kifejezése volt.   A szeminárium részletes jelentése (Word formátum) 

  A szeminárium részletes jelentése (Power Point bemutató)

Kapcsolódó cikkek:

Magyarságtudat kibontakozása a szeminárium alatt
                        

Az I. SUMUS Hálózat Emberi Jogi Nyári Kollégiuma Erdélyben:

A budapesti szeminárium egyik műhelymunkájának eredményeként az egyik diákokból álló munkacsoport, akik a hálózat fiatal célcsoportjának kapcsolattartásának stratégiáján dolgoztak, azzal az ötlettel álltak elő, hogy évente rendezzünk nemzetközi nyári kollégiumokat, amelyeken azok a fiatalok fognak részt venni, akik az év folyamán az emberi jogok népszerűsítése terén fejtették ki aktívan tevékenységüket. Az első évben a Csíki Alapítványt kérték fel rendezőnek, mivel nekünk van már tapasztalatunk hasonló programok megrendezése terén („Look where I live...” projekt 2002-ben)

A SUMUS Nyári Kollégium részleteiről az Újdonságok menü alatt olvashatnak. 

A lap tetejére