Fundaţia Csíki 

          RO  |  HU   |  EN   

 


         

Promovarea Drepturilor Omului | Schimb de Tineret | Dezvoltare ONG  

Promovarea Drepturilor Omului

  • Seminarii internaţionale de drepturile omului
"Seminar Internaţional pentru Toleranţă" 2000

Primul şi cel mai important program educaţional a fost iniţiat de către Organizaţia Martin Luther King din Ungaria în anul 1995. În cadrul acestui proiect Fundaţia Csiki a organizat la Miercurea Ciuc un seminar internaţional pe tema toleranţei în toamna anului 2000. Scopul programului a fost introducerea metodelor educaţiei drepturilor omului şi adoptarea lor în circumstanţele din România, luarearea în considerare experienţele acumulate de către alte Organizaţii Non-Guvernamentale din Europa de Sud-Est. Din acest motiv am invitat reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor cu preocupare de educarea drepturilor umane din ţările Bosnia-Herzegovina (Oficiul pentru Drepturile Omului Tuzla), Federaţia Rusă (Universitatea de Stat din Samara), Yugoslavia şi Ungaria (Organizaţia pentru Drepturile Omului Martin Luther King). Grupul ţintă al seminarului şi participanţii erau reprezentanţii ONG-urilor din România, reprezentanţii minorităţilor etnice, profesori şi elevi, reprezentanţ ai mass mediei, şi oameni care iau parte în procesul luării deciziilor din regiunea Ciucului.

Seminarul a fost foarte apreciat în România, fiindcă toată lumea acceptă toleranţa interetnică ca fiind modalitatea de a construi coexistenţa paşnică a diferitelor naţiuni. Programul a fost finanţat de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, programul East-East. Fundaţia Csiki a mai primit suport financiar pentru acest program din partea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Drepturilor Democratice din Ungaria, Fundaţia pentru Tineretul din Transilvania şi Tipografia Pro Print din Miercurea Ciuc.

Topul paginii

"Toleranţă fără Frontiere" - 25-28 Octombrie , 2001

Seminarul Internaţional din Miercurea-Ciuc a reunit din nou partenerii Fundaţiei din străinătate (Bosnia & Herzegovina, Yugoslavia, Ungaria şi Rusia), precum şi profesorii, studenţii şi reprezentanţii ONG-urilor din România, care lucrează în domeniul educării drepturilor omului şi toleranţei interetnice. Scopul seminarului a fost să creeze o relaţie (networking) între diferite organizaţii dintre Europa de Sud-Est şi Rusia, între instituţii şi traineri care lucrează în aceeaşi domeniu de activitate. Seminarul a oferit o posibilitate unică pentru schimbare de experienţă şi crearea unor parteneriate noi. Programul a fost finanţat de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Programul East East.

Topul paginii

  • Advocacy al Dreprutilor Omului
"Campania pentru Toleranţă" 2000 - 2001

Program de educarea drepturilor omului şi a toleranţei, începută la 1 Decembrie 2000 în şcolile din patru judeţe din Transilvania (Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş), un program dedicat profesorilor voluntari şi elevi al şcolilor menţionate mai sus. În cursul programului am organizat şi trei cursuri cu titlul „Toleranţă şi Înţelegere” pentru profesori şi educatori, studenţi şi reprezentanţii ONG-urilor din aceste patru judeţe. După cursuri, profesorii şi trainerii voluntari au vizitat şcolile şi au discutat cu elevi despre toleranţă, despre rezolvarea paşnică a conflictelor şi drepturile fundamentale ale omului. Acest program a fost finanţat de către Centrul de Resurse pentru Diversităţi Etnoculturale şi Fundaţia pentru o Societate Deschis㠖 România.

  • Activităţi de atragerea atenţiei
Concursuri de desen şi de competiţii:

"Pământul, casa fiecărei naţiuni" -20 Octombrie 2000

"Imagine unei lumi mai frumoase" - 4 Iunie 2001 Desenele premiate

"Competiţia şi Expoziţia pentru Drepturile Omului" -10 Decembrie 2003 Din materialele expoziţiei

Organizăm anual competiţii de desen şi compunere, cât şi expoziţii pentru copii în teme variante care au ca scop conştientizarea importanţei drepturilor omului, toleranţei interetnice şi coexistenţa paşnică. Competiţiile de obicei sunt anunţate în mass media şi lucrările cele mai reuşite sunt expuse în Miercurea Ciuc. În ziua deschiderii expoziţiei este şi un eveniment de premiere al câştigătorilor, când firme naţionale şi internaţionale, diferite instituţii şi organizaţii donează  cadouri (cărţi) câştigătorilor. Totodată premiaţii concursului sunt invitaţi să participe la seminariile şi programele de educare (cursurile şi workshopurile) Fundaţiei Csiki şi să ia parte la diferite excursii la Castelul Bran şi Lacul Sfântu Ana.

  • Cursuri de educare

"Competiţia Tinerilor pentru Drepturile Omului" - 2003

Un program internaţional iniţiat de către Fundaţia Csiki, finanţat de Consiliul Europei şi implementat în diferite ţări (Ungaria, Serbia şi Montenegro, Bosnia şi Herzegovina şi România). Programul s-a adresat elevilor între 15 – 20 de ani de diferite naţionalităţi din judeţul Harghita. 

Tinerii participanţi în program au participat la cursuri on-line şi workshopuri. La data de 16 Noiembrie  în Ziua Internaţională a Toleranţei, participanţii au organizat diferite activităţi în liceele lor(Liceul reformat din Odorheiu Secuiesc, Liceul Teoretic "Salamon Ernő ", Gheorgheni, Grupul Şcolar "Zeyk Domokos" , Cristuru Secuiesc, Liceul "Tivai Nagy Imre", Sânmartin, Liceul Teoretic "Márton Áron", Miercurea Ciuc), activitâţi legate de drepturile omului, toleranţa interetnică, lupta împotriva rasismului şi violenţei. Fotografia anexată a fost făcută în cadrul unei activităţi şcolare când elevii s-au "deghizat" în hainele diferitelor naţionalităţi, exemplificând astfel diversitatea.

 Pe data de 7 Decembrie 2003 elevii au participat la un examen scris pe tema drepturilor omului şi au fost evaluate programele organizate de către ei. Din materialele pregătite de către elevi (postere, pliante, desene, fotografii etc.) am organizat o expoziţie la Casa  Decembrie Sindicatelor, care a fost deschisă pe data de 7 Decembrie 2003, şi deschis publicului larg timp de o săptămână.

"Competiţia Tinerilor pentru Drepturile Omului" 15 Iunie 2004- 31 Decembrie 2004 

Bazând pe experienţele acumulate în durata existenţei noastre în anul 2004 am decis să continuăm activităţile începute. Competiţia tinerilor pentru drepturile omului anul trecut a fost organizat paralel în trei tări: Ungaria, Serbia şi Montenegro şi România. 

În România am înlărgit grupul participanţilor pentru a oferi cât mai multe posibilităţi tinerilor din Transilvania de a învăţa despre drepturile omului şi a minorităţii. În acest fel am avut participanţi nu doar din judeţul Harghita, ci şi din judeţul Covasna: Liceul "Tivai Nagy Imre", Sânmartin, Grupul Şcolar " Baróti Szabó Dávid", Baraolt, Grupul Şcolar " Zeyk Domokos", Cristuru Secuiesc. În anul 2004 am avut participanţi şi din anii anterior, pentru că scopul Fundaţiei este de a rămâne în contact încontinuu cu grupul nostru ţintă.

 

O activitate a Zilei Toleranţei a fost colectarea donaţiilor unei familii de etnie romă. Elevii organizatori au anunţat posibilitatea în cadrul liceelor, şi ei înşişi au dus îmbrăcămintele, alimentele, rechizitele şcolare colectate pentru familiile romi în nevoie din localitatea lor.

 
 
 
 
  • Educaţia civică

"Competiţia Liceelor pentru Promovarea Educaţiei Civice" 2003 - 2004

Cu sprijinul Consiliul Europei în anul 2003 în judeţul Harghita s-a derulat programul „Competiţia Tinerilor pentru Drepturile Omului”. Pe baza experienţelor şi a succesului acumulat de durata programului am dorit să extindem grupul nostru ţintă şi în alte licee cu un program de educare în limba unui minorităţi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Elevi maghiari, români, romi, sacsoni, sârbi, turci, slovaci şi ruşi au participat în programul nostru timp de nouă luni, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2001 – Componenţa Educaţie Civică. 

Grupul tinţă a fost alcătuită de 48 elevi de diferite naţionalităţi între 15-20 de ani şi 24 de profesori din 12 diferite licce din oraşele: Târgu-Mureş, Bucureşti, Sighetu-Marmaţiei, Medgidia, Timişoara, Nădlac, Braşov, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Iaşi, Oradea, Craiova.  Grupul nostru ţintă indirectă: 6.000 de elevi, 120 de profesori, 60.000 cetăţeni.

Scopul proiectului constă în promovarea educaţiei civice a elevilor de liceu de diferite naţionalităţi la nivel naţional, prin sprijinirea iniţiativelor lor de a organiza activităţi de acumulare şi diseminare a cunoştinţelor civice în cadrul liceelor în care învaţă; activităţi, prin care liceele se vor concura între ele. Am organizat o serie de cursuri de pregătire pentru elevi pe temele: drepturile omului, legătura între drept şi responsabilitate, responsabilitatea comună pentru eliminarea excluderii sociale, a marginalizării, a intoleranţei şi violenţei, importanţa diversităţii şi interculturalităţii, toleranţa interetnică şi religioasă, etica în societate, campanii împotriva discriminării rasiale, ocrotirea mediului înconjurător şi dezvoltarea democraţiei. 

Cursurile au fost urmate de diferite activităţi extracurriculare legate de evenimente internationale, evenimente care au fost organizate de către participanţi pe baza informaţiilor acumulate pe durata cursurilor (Ziua Internationala pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, Ziaua Romilor, Ziua Drepturilor Femeilor, Ziua Refugiatilor, Ziua Pamântului si Ziua Independentei si Drepturilor Omului).

În cadrul acestor programe au fost organizate de către elevi diferite activităţi, cum sunt: dezbateri între tineri şi specialişti, competiţii şi concursuri, simpozioane, spectacole şi expoziţii, activităţi de sport şi cultură legate de tema programului, jocuri şi simularea diferitelor situaţii, planificarea consiliilor elevilor şi organizarea alegerilor, planificarea şi realizarea unor emisiuni de radio în liceu, editarea unui ziar sau crearea unei pagini de web a elevilor dintr-un liceu, diferite programe de binefacere şi ajutorare a comunităţilor, a copiilor marginalizate care trăiesc în condiţii dezavantajoase şamd. În finalul programului a fost organizat la Miercurea-Ciuc o expoziţie din lucrările elevilor (Fotografii din materialele expoziţiei) şi a avut loc premierea liceelor învingătoare.

Topul paginii

  Drepturile femeilor

"Curs global pentru femei tinere" 2007 - 2008 

Împreuna cu Fundatia Bocs din Székesfehérvár și cu Fundația Szent Ferenc din Deva, Fundația Csiki a organizat o serie de cursuri pentru femei din Ungaria si România (studenți, doctori, jurnaliști, profesori, preoți, membrii ONGurilor si a partidelor politice, artiști, lideri , etc.) despre posibilitațile de sprijinire a drepturilor, sănătății și accesul la educație a fetelor și femeilor tineri din țarile subdezvoltate. Scopul cursurilor este conștientizarea dezvoltării sustenabile în contextul dezvoltării internaționale și a educației globale in răndul societății maghiare si române.

Locul si data cursurilor: 1). Ungaria, Balatonfelvidék, 23-27 Mai, 2008; 2). Deva, 29 Mai, 2008; 3). Miercurea Ciuc, 30 Mai, 2008, în sala 15 a Universității Sapientia; 4). Tărgu Mureș, 31 Mai, 2008, la sediul Liga Pro Europa.

Acest proiect a fost finanțat de către Fondul National Civic Colegiul Relațiilor Civice Internaționale și a Integrării Europene din Ungaria, Universitatea Sepietia din Miercurea Ciuc si Liga Pro Europa din Tărgu Mureș. http://www.bocs.hu

  Schimb de Tineret

"Tineri pentru Europa 2000-2006"

Un program finantat de către Comisia Europeană, prin Programul Tineret (Youth). Scopul programului a fost conştientizarea valorilor comune europene, respectiv naţionale in rândul tinerilor din ţările membre, în curs de aderare si candidate UE, respectiv facilitarea organizării unor schimburi de tineret in scopul cunoaşterii si înţelegerii reciproce. Acţiunile întreprinse în cadrul proiectelor au vizat folosirea unor metode de pedagogie elaborate de către experţii Centrului de Tineret al Consiliului Europei de la Budapesta etc. (ex. experimental learning, out-door exercises etc). Activităţile în cadrul programului Youth for Europe sunt vizite de studii de o săptămână în ţările partenerilor: Marea Britanie, Danemarca, Spania, Ungaria si România şi se organizează in ediţii tematice, cum ar fi Toleranta si Drepturile Omului, Valorile Democraţiei, Identitatea Europeană etc.

In cursul anului 2003, un grup de tineri, selecţionaţi de către Fundaţia Csiki  a participat la Kecskemet/Ungaria, la cea de-a 6-a ediţie a acestui program, având tipologia tematică: Identitatea europeana. o mai bună cunoaştere a diferenţelor, respectiv a valorilor naţionale ; identificarea unor valori comune-europene; dezbaterea comună a viitorului Europei. 

"Look where I live, there is the place" - 2003 

Un program iniţiat şi organizat de către voluntarii organizaţiei. În cadrul programului un grup de elevi din trei ţări (Serbia şi Montenegro, Ungaria şi România) participă în câte o vizită de studii de o săptămână în fiecare dintre cele trei ţări. Pe parcursul proiectului elevi vizitează liceele partenerilor, NGOurile din regiune şi locurile cele mai însemnate din acele meleaguri. Scopul proiectului este schimbul de experienţa în special în domeniul sistemului de învăţământ, crearea de parteneriat şi networking. Programul a fost finanţat de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti, programul East East. Website-ul programului a fost creat şi el de către vonluntarii Fundaţiei Csiki: http://www.lookwhereilivenow.4u.hu

"Schimb de experienta internationala a tinerilor activisti pentru promovarea drepturilor omului" - 2007-2008 

In cooperare cu Fundația Martin Luther King din budapesta Fundatia Csiki a organizat un schimb de experienta a tinerilor cu cercuri de interese si varste similare, cei care simt devotament pentru protejarea drepturilor omului in Ungaria si Romania. Scopul proiectului este ca tinerii sa se cunoasca, schimbul de experienta si organizarea impreuna a diferitelor activitati. Participantii proiectului sunt tineri, care au mai participat la cursurile organizate de catre cele doua organizatii si deja au organizat diferite activitati de promovarea si constientizarea importantei drepturilor omului in randul tinerilor. In cadrul proiectului zece elevi din Ungaria au sosit in vizita la Miercurea Ciuc si au fost gazduite de catre zece elevi din Grupul Scolar „Berde Mozes”, unde s-au derulat diferite activitati: cursuri, tinerii au prezentat actualitati din starea drepturilor omului in cele doua tari, mese rotunde pe tema unei film documentar, vizitarea institutiilor locale, dar s-au derulat si activitati distractive si excursii. Proiectul a fost finanțat de catre Fondul National Civic Colegiul Relațiilor Civice Internaționale și a Integrării Europene din Ungaria.

Dezvoltare ONG

"Programul Rezervele de Aur al Democraţiei"

În perioada de 14-21 mai, 2001 în cooperare cu organizaţia din Ungaria Szazadveg Politikai Iskola, am organizat o vizită de studiu intitulat „Program de Educare Rezervele de Aur al Democraţiei” în Ungaria pentru 15 reprezentanţi ai diferitor ONG-uri din România. Cursurile au oferit participanţilor informaţii despre managementul financiar al organizaţiilor non-guvernamentale şi planificare strategică. Pe lângă cursuri, participanţii au vizitat diferite  organizaţii non-profit, fundaţii şi companii multinaţionale şi au întâlnit reprezentanţii diferitor instituţii finanţatoare. Programul a fost finanţat de către DemNet şi de Fundaţia pentru Dezvoltarea Drepturilor Democratice.