Csíki Alapítvány

          RO  |  HU   |  EN   

 


         

Emberi Jogok Népszerűsítése  | Ifjúsági csereprogram | Civil szervezetek fejlesztése 

Emberi Jogok Népszerűsítése

  • Nemzetközi Emberi jogi szemináriumok

„Nemzetközi Szeminárium a Toleranciáért”  2000

A budapesti Martin Luther King Egyesület által 1995-ban létrehozott és Magyarországon nagy sikert elérő „Tolerancia és az emberi jogok oktatása” programot, a Csíki Alapítvány 2000 őszén vezette be Romániában. A program Erdélyben indult útjára, egy olyan multikulturális társadalomban, amelyben az etnikumközi békés kapcsolatoknak fenntartását és a konfliktusok megelőzését szolgálja. Célja az emberi jogi oktatás módszereink bevezetése Romániába és a helyi körülményekhez való illesztése, figyelembe véve még más, dél-kelet európai szervezetek tapasztalatait is.

A ,, Tolerancia és az emberi jogok tanításacímű projekten belül a Csíki Alapítvány 2000. október 15-22 között Csíkszeredában megrendezte az első „Nemzetközi szeminárium a toleranciáért” programot. A meghívott civil szervezetek képviselői Bosznia-Hercegovinából (Ember Jogi Iroda, Tuzla), Magyarországról (Martin Luther King Egyesület), a Független Államok Közösségéből (Samarai Állami Egyetem) és Romániából érkeztek. A konferencia célcsoportja és résztvevői tanárok, egyetemisták, civil szervezetek, döntéshozók, a romániai kisebbségek képviselői, valamint a sajtó képviselői voltak. 

A szeminárium nagy elismerésnek örvendett Romániában, hiszen mindenki elfogadja a toleranciát, mint a nemzetiségek közötti békés együttélés közvetítőjét. A programot a Nyílt Társadalomért Alapítvány Kelet Kelet elnevezésű programja támogatta. Az alapítvány anyagi támogatást kapott még a magyarországi Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítványtól, és adományt az Erdélyi Fiatalokért Alapítványtól, valamint a csíkszeredai Pro Print nyomdától. Kapcsolódó cikkek

Tolerancia határok nélkül” 2001. október 25-28

A Csíkszeredában ezzel a címmel megrendezett nemzetközi szeminárium újra összehozta az alapítvány külföldi partnereit (Bosznia-Herzegovinából, Magyarországról, és a Független Államok Közösségéből), a romániai oktatókat, diákokat és egyetemi hallgatókat valamint azon civil szervezetek képviselőit, akik az emberi jogi és a tolerancia oktatás területén dolgoznak. A szeminárium célja, hogy kapcsolatot ill. hálózatot létesítsen a különböző európai emberi jogi civil szervezetek, intézmények és trénerek között. Új partnerségek jöttek létre és lehetőség nyílt a szemiárium alkalmával a tapasztalatcserére is. A programot a Nyílt Társadalomért Alapítvány Kelet Kelet elnevezésű programja támogatta.

  • Emberjogi képviselet

„Kampány a toleranciáért” 2000  – 2001

Útjára indítottunk egy emberi jogi és tolerancia oktatási valamint figyelemfelkeltő programot négy erdélyi megye – Brassó, Kovászna, Hargita és Maros - önkéntes tanárai és a diákok számára. Önkénteseinknek "Tolerancia és megértés"képzéseket szerveztünk, majd Erdély területén különböző iskolákat látogattak meg, ahol a gyerekekkel beszélgettek a toleranciáról, erőszakmentes etnikumközi konfliktus-megoldásról és alapvető emberi jogokról és a kisebbségi jogokól. Romániában ezen rendezvények nagy elismerésnek örvendnek, mert a tolerancia, mint gondolkodás- és viselkedésmód könnyen elfogadható az ifjúság által és az etnikumközi békefenntartás fontos alapeszközévé válhat. A programot a kolozsvári székhelyű Nyílt Társadalomért Alapítvány, az Etnokulturális Kissebbségek Forrásközpontja támogatta.
  • Figyelemfelkeltő tevékenységek

Rajz- és fogalmazásversenyek és kiállítások:

 Földünk, minden népek otthona” 2000 október 20

„Egy szebb világ jövőképe” 2001 Június 4 A rajzverseny győztes munkái

Emberi Jogi Verseny és Kiállítás” 2003 December 10. A kiállítás anyagaiból

Évente szervezünk rajz- és fogalmazásversenyeket és kiállításokat olyan témákban amelyek felhívják az erdélyi gyerekek és fiatalok figyelmét az emberi jogokra, az interetnikus toleranciára és a békés együttélésre. Általában az erdélyi médiában tesszük közzé a versenyt és a legjobb munkákat Csíkszeredában állítjuk ki. A kiállítás megnyitó napján szervezzük meg a nyertesek díjazását, helyi és nemzetközi cégek, intézmények és szervezetek ajándékaival (könyvekkel) adományozzuk meg őket. A nyertesek résztvehetnek az alapítványunk által szervezett képzéseken és szemináriumokon, és kirándulásokat szervezünk nekik a Törcsvárhoz és a Szent Anna tóhoz.
  •  Képzések és figyelemfelkeltő akciók szervezése

  „Ifjúsági Emberi Jogi Verseny” 2003

Ez a nemzetközi program a  Csíki Alapítvány kezdeményezésére és az Európa Tanács támogatásával valósult meg több országban (Magyarországon, Szerbia és Montenegroban, Bosznia-Herzegovinában és Romániában). A romániai résztvevők különböző nemzetiségű 15-20 év közötti fiatalok voltak Hargita megyéből.

 Ezen diákok előzetesen on-line képzéseken és műhelymunkákon vettek részt, majd November 16-án, a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmával különböző tevékenységeket szerveztek iskoláikban(Székelyudvarhelyi Református Gimnázium, Székelyudvarhely, "Salamon Ernő " Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós, "Zeyk Domokos" Iskolaközpont, Székelykeresztúr, "Tivai Nagy Imre" Líceum, Csíkszentmárton, "Márton Áron" Gimnázium, Csíkszereda), amelyek szorosan kötődtek az emberi jogokhoz, a nemzetiségek közötti toleranciához, a rasszizmus és az erőszak elleni harchoz. A mellékelt képünk egy gimnáziumi rendezvény alkalmával készült, mikor a diákok különböző nemzetiségű ruhákba öltöztek ezzel szemléltetve "sokszínűségünket".

  2003. december 7-én került sor a program záró eseményére, mely napon a diákok írásbeli emberi jogi versenyen vettek részt és a szervezők kiértékelték az általuk szervezett rendezvényeket. A kiértékelő után a diákok kiállították az általuk készített anyagokat (plakátokat, fényképeket, meghívókat, rajzokat stb.). Az emberi jogi kiállítás egy héten keresztül volt megtekinthető a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában.  Kapcsolódó cikkek

"Ifjúsági Emberi Jogi Verseny" 2004 Június 15 – 2004 December 31

A 2003-ban megvalósított nemzetközi program tapasztalataira alapozva a 2004. évben is folytatni kívántuk ez irányú ifjúsági tevékenységünket. Ebben az évben is 3 országban (Magyarországon, Szerbia és Montenegróban valamint Romániában) párhuzamosan valósult meg az ifjúsági emberi jogi verseny.

Romániában kibővítettük résztvevőink sorait, lehetőséget nyújtva az erdélyi ifjúságnak az emberi és kisebbségi jogok ismeretszerzésére minél szélesebb körben, így nemcsak Hargita, de Kovászna megyéből is jelentkezhettek diákok a programra: "TIvai Nagy Imre" Líceum, Csíkszentmárton, Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, Barót, Zeyk Domokos Iskolaközpont, Székelykeresztúr. Ugyanakkor részt vett programjainkban néhány tavalyi gimnázium is, hiszen Alapítványunk célja a folyamatos kapcsolattartás korábbi célcsoportunkkal.  

A Tolerancia Nap egyik tevékenysége a roma családoknak való adománygyűjtés. A szervező diákok meghirdették a lehetőséget a gimnáziumban, és az összegyűlt ruhákat, élelmet, tanszereket maguk vitték el és adták oda a településükön lakó rászoruló roma családoknak.                                                                                                                            

 
 
 
 
 
  • Polgári nevelés

"Gimnáziumok versenye az állampolgári ismeretek népszerűsítéséért”  2003-2004

Az Európa Tanács támogatásával 2003-ban Hargita megyében útjára indított "Ifjúsági Emberi Jogi Verseny" sikeres programjának tapasztalataira alapozva, országszerte, a kisebbségek nyelvén oktató gimnáziumokba terjesztettük ki polgári nevelési programunkat együttműködve a Román Oktatási és Kutatási Minisztériummal. Magyar, román, roma, szász, szerb, török, szlovák és ruszin diákok vettek részt a 9 hónapig tartó projektben, amelynek támogatója az EURÓPAI UNIÓ Phare programjának az Állampolgári Ismeretek Oktatása programja.

A program közvetlen célcsoportja  48 15-20 év közötti különböző nemzetiségű diák és 24 tanár képezte az  ország 12 iskolájából (Marosvásárhely, Bukarest, Máramarossziget, Medgidia, Temesvár, Nagylak, Szeben, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, és Craiova)  Közvetett célcsoportok: 6.000 tanuló, 120 tanár és 60.000 lakos.

A program célja országos szinten népszerűsíteni az állampolgári ismeretek oktatását, egy új és a diákok körében nagy népszerűségnek örvendő módszerrel. A diákok számára képzéseket szerveztünk a következő témákban: emberi jogok, az emberi jogok és felelősségek közötti kapcsolat, közösségi felelősségtudat a társadalmi marginalizáció, kirekesztés, faji megkülönböztetés, az intolerancia és az erőszak eltörléséért, a másság és az interkulturalitás fontossága, etnikumközi és vallásos tolerancia, etika a társadalomban, környezetvédelem és a demokratikus iskolarendszer fejlesztése. A képzések után támogatjuk a diákok kreatív ötletéből fakadó iskolai rendezések megszervezését, amelynek célja az elsajátított és az általuk összegyűjtött ismeretek továbbítása iskolatársaiknak és a közösség körében. A versenyszerű rendezvények egy-egy nemzetközi eseményekhez kapcsolódnak (Nemzetközi Nap A Faji Megkülönböztetés Eltörléséért, a Romák Napja, A Nők Jogainak Napja, A Menekültek Napja, A Föld Napja és az Emberi Jogok Nemzetközi Napja). 

A rendezvények keretén belül a következő tevékenységeket szerveződtek: vitafórumok a tanulók, tanárok és szakértők között, előadások és kiállítások, különböző versenyek, a témához kapcsolódó sport-és kulturális rendezvények, játékok, helyzet-szimulációs gyakolraltok, diáktanácsok működésének a megtervezése és választások megszervezése, rádióműsorok megtervezése és megvalósítása, kiadványok szerkesztése (iskolaújság, weboldal), különböző segélyezési akció megszervezése a rászorulók és a hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére. A program zárásaként Csíkszeredában került sor a nyertes iskolák díjazására, valamint a tanulók munkáinak kiállítására(Képek a kiállítás anyagából), amely tükörképe az ország különböző részein lebonyolódott rendezvények sokszínűségének és sikerének.  Kapcsolódó cikkek

Ifjúsági csereprogram

„Fiatalság 2000-2006” (Fiatalok Európáért)

A programot az Európai Bizottság támogatja, és célja az európai tagállamok és tagállamjelölt országok fiataljai körében tudatosítani a közös európai és a nemzeti értékeket. A diákcsere program célja tehát az ismerkedés, egymás értékeinek a megismerése. A program keretén belüli képzések módszereit (pl. tapasztalati tanulás/experimental learning, out-door exercises stb.) az Európa Tanács budapesti Ifjúság központja dolgozta ki. A program tevékenységei: egyhetes tanulmányi látogatások a partnerországokba : Angliába, Dániába, Spanyolországba, Magyarországra és Romániába. Ezeket a látogatásokat mindig meghatározott témakörökben rendezik meg, ilyenek például a tolerancia és emberi jogok oktatása, a demokrácia értékei, európai identitás stb. 2003. áprilisában egy csoport fiatal a hatodik ilyen tanulmányi kiránduláson vett részt Kecskeméten, Magyarországon, amelyet az Európai Identitás – a különbözőségek és a nemzeti értékek egy jobb megértése, közös európai értékek azonosítása és a közös európai jövő megvitatása témakörben rendeztek meg. Kapcsolódó cikkek

"Look where I live, there is the place" - 2003

 Az alapítvány önkéntesei által megszervezett program. Három országból (Szerbia és Montenegróból, Magyarországról és Romániából) egy-egy csoport tanuló vett részt a partnerországokban az egy-egy hetes tanulmányi látogatáson. Ezen alkalomból meglátogatták egymás iskoláit, az adott régió civil szervezeteit és a legnevezetesebb helyeket, történelmi jelentőségű épületeket, emlékműveket stb. . A program célja a három ország oktatási rendszerének a megismerése, a tapasztalatcsere és új kapcsolatok kiépítése. A programot a bukaresti Nyílt Társadalomért Alapítvány a Kelet Kelet programja finanszírozta. A programról a honlapot is az alapítvány önkéntesei készítették el: http://www.lookwhereilivenow.4u.hu

"Magyarországi és romániai fiatal emberi jogi aktivisták csereprogramja" 2007- 2008

 A budapesti Martin Luther King Alapítvánnyal együttmûködve a csíkszeredai Csíki Alapítvány ifjúsági csereprogramot szervezett, azonos érdeklõdésû és korú, az emberi jogok iránt elkötelezettséget érzõ magyarországi és erdélyi magyar fiatalok számára, amelynek célja a kölcsönös megismerés, tapasztalatcsere és együtt való gondolkodás és közös tevékenységek szervezése. Olyan középiskolás diákok vesznek részt a programban, akik korábban a két partnerszervezet emberi jogi képzésein részt vettek, illetve, akik különbözõ tevékenységeket szerveztek helyileg az emberi és kisebbségi jogok védelme, fontosságának a tudatosítása érdekében. A program keretén belül 2008-ban nyolc budapesti diák látogatott Csíkszeredába, ahol a helyi „Berde Mózes” Szakközépiskola tíz diákja fogadta és különbözõ tevékenységeket szerveztek együtt: képzések, ahol a fiatalok ismertették a két ország emberi jogi helyzetét és megoldásokat kerestek együtt a problémák orvoslására, kerek-asztal megbeszélések egy dokumentum film kapcsán, helyi intézmények látogatása, de szórakoztató programokra és kirándulásokra, szabadtéri foglalkozásokra is sor került. A program támogatója a NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma.

  Nõk jogai

„Globális képzés hölgyeknek” 2007-2008

A székesfehérvári Bocs Alapítvány a Csíki Alapítvánnyal és a dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal együttmûködésben erdélyi és magyarországi fiatal értelmiségi nõk (egyetemisták, doktornõk, újságírónõk, tanárnõk, lelkésznõk, civil ill. cég vezetõk, mûvésznõk, véleményformálók és döntéshozók stb.) cserekapcsolaton alapuló képzéseket szervez a szegény országokbeli lányok és fiatal nõk jogainak, egészségének és tanulási lehetõségeinek segítése érdekében. A képzések célja az erdélyi és magyar társadalmi tudatosság növelése a fenntartható fejlõdés, nemzetközi fejlesztés és a globális képzés terén.

Képzések helye és idõpontja: 1). Magyarország, Balatonfelvidék, 2008 május 23-27; 2). Déva, 2008 Május 29., az Alapítvány székhelyén; 3). Csíkszereda, 2008 május 30., a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületében, 4. Marosvásárhely, 2008 Május 31., Szombat, a Pro Európa Liga székhelyén.

E program támogatója a magyarországi NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma, a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a marosvásárhelyi Pro Európa Liga. Több információ a partnerszervezet honlapján

  Civil szervezetek fejlesztése

„A Demokrácia Aranytartalékai” 2001. május 14-20

A magyarországi Századvég Politikai Iskola közreműködésével együtt megszerveztünk egy egyhetes magyarországi tanulmányi útat, melyen 15 erdélyi civil szervezet képviselője vett részt. A képzéseken kívül a program része volt különböző magyarországi  non-profit szervezet felkeresése és megismerése valamint támogató intézmények képviselőivel is találkozhattak a résztvevők. A programot a DemNet, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány támogatta. Kapcsolódó cikkek